KANCELARIA PATENTOWA


KANCELARIA ZNAKÓW TOWAROWYCH
Dr inż. ZBIGNIEW KAMIŃSKI I SYN
RZECZNIK PATENTOWY

(0-48-22) 622 55 75

Polski

JAKOŚĆ USŁUG

PROFESJONALNE PODEJŚCIE

Kancelaria dysponuje wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi rzecznikami patentowymi, gwarantującymi wysoką jakość usług zarówno w zakresie opracowywania materiałów zgłoszeniowych, zwłaszcza zastrzeżeń patentowych, jak i prowadzenia postępowania przed Urzędem Patentowym. Najlepszym tego dowodem jest najniższy w Polsce wskaźnik odmów udzielenia patentu.

Kancelaria dysponuje ponadto doświadczonymi prawnikami, prowadzącymi postępowanie w sprawach spornych zarówno przed sądami administracyjnymi (właściwymi dla odwołań od decyzji Urzędu Patentowego), jak i przez sądami powszechnymi (właściwymi dla sporów w sprawach o naruszenie praw ochronnych, a także w sprawach dotyczących nazwy firmy i nieuczciwej konkurencji). Wysokie kompetencje i doświadczenie współpracowników Kancelarii zapewniają skuteczność prowadzonego postępowania spornego, którego dowodem jest zakończenie pozytywnym skutkiem olbrzymiej większości prowadzonych spraw.

Nieodłączną cechą działalności Kancelarii jest również jej terminowość, wyrażająca się faktem, że w czasie pięćdziesięcioletniej działalności Kancelaria nie odnotowała nawet jednokrotnego uchybienia terminu.


FILIA MONACHIUM, NIEMCY

W roku 2005 Kancelaria powołała swoją filię w Monachium, Niemcy (D-80538, Munich, Widenmayerstr. 50, tel, fax +498928702275, e-mail: info@patents-europe.biz , web: www.patents-europe.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym.


FILIA ALICANTE, HISZPANIA

W roku 2006 Kancelaria powołała swoją filię w Alicante, Hiszpania (Paseo de la Explanada de Espana, 1-4º Izqda E-3002 Alicante, tel/fax +34965210316, e-mail: info@trademark-eu.biz , web: www.trademark-eu.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).