KANCELARIA PATENTOWA


KANCELARIA ZNAKÓW TOWAROWYCH
Dr inż. ZBIGNIEW KAMIŃSKI I SYN
RZECZNIK PATENTOWY

(0-48-22) 622 55 75

Polski

UZYSKIWANIE I UTRZYMYWANIE PRAW OCHRONNYCH W RÓŻNYCH KRAJACH ŚWIATA

PATENTY

W 1990 r. Polska przystąpiła do międzynarodowego Układu o współpracy patentowej PCT, co umożliwia wynalazcom i firmom polskim dokonanie międzynarodowego zgłoszenia wynalazku w terminie do 12 miesięcy od daty zgłoszenia krajowego w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie to podlega następnie międzynarodowym badaniom wstępnym, umożliwiając zmianę zakresu ochrony odpowiednio do przeciwstawionego stanu techniki, a następnie, nie później niż w 30 miesięcy od daty zgłoszenia krajowego następuje, na zlecenie zgłaszającego, tzw. otwarcie faz krajowych (czyli postępowania patentowego) w wybranych krajach.

W związku z tym Kancelaria prowadzi następujące usługi:

 • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych (łącznie z opracowaniem i tłumaczeniem zastrzeżeń i opisów patentowych) i dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT,
 • prowadzenie postępowania w sprawie tego zgłoszenia oraz jego obrona z ewentualnym ograniczeniem zakresu ochrony,
 • otwieranie faz krajowych zgłoszeń PCT we współpracy z zaufanymi kancelariami rzeczników patentowych w tych krajach i prowadzenie w nich postępowania przed urzędami patentowymi w celu uzyskania patentów,
 • zgłaszanie wzorów użytkowych i prowadzenie postępowania w celu rejestracji tych wzorów w krajach, członkach PCT, w których istnieje ochrona wzoru użytkowego,
 • reprezentowanie właścicieli patentów i wzorów użytkowych i utrzymywanie ich ochrony we współpracy z rzecznikami patentowymi w krajach, w których zostały one udzielone.
 • ZNAKI TOWAROWE

  W roku 1991 Polska przystąpiła do Protokołu Madryckiego, co umożliwia firmom polskim międzynarodową rejestrację znaków towarowych (w WIPO w Genewie) za pośrednictwem Polskiego Urzędu Patentowego. Warunkiem rejestracji międzynarodowej w wybranych krajach jest uprzednie dokonanie rejestracji tego znaku w Polsce.

  W związku z tym Kancelaria prowadzi następujące usługi:

 • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych i zgłaszanie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (IRMARK) oraz prowadzenie postępowania w celu dokonania rejestracji w wybranych krajach,
 • reprezentowanie właścicieli międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i utrzymywanie ochrony przez uiszczanie opłat okresowych, a także prowadzenie ewentualnych spraw spornych związanych z tą rejestracją,
 • opracowywanie i rejestracja umów licencyjnych na stosowanie międzynarodowego znaku towarowego,
 • badania w rejestrze znaków towarowych w wyznaczonych krajach.

 • FILIA MONACHIUM, NIEMCY

  W roku 2005 Kancelaria powołała swoją filię w Monachium, Niemcy (D-80538, Munich, Widenmayerstr. 50, tel, fax +498928702275, e-mail: info@patents-europe.biz , web: www.patents-europe.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym.


  FILIA ALICANTE, HISZPANIA

  W roku 2006 Kancelaria powołała swoją filię w Alicante, Hiszpania (Paseo de la Explanada de Espana, 1-4º Izqda E-3002 Alicante, tel/fax +34965210316, e-mail: info@trademark-eu.biz , web: www.trademark-eu.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).